„HP Inc. to według modelu IDC MarketScape światowy lider w zakresie rozwiązań i usług dotyczących zabezpieczeń druku i dokumentów.

HP posiada przewagę w dziedzinie wydajnych usług i potencjału IT, umożliwiając skalowalność i integrację na poziomie procesu działań, zapewniając spójność produktów technologicznych i ułatwiając wszechstronną oraz zintegrowaną strategię bezpieczeństwa w całej infrastrukturze IT”.

Zadaniem modelu analizy poddostawców IDC MarketScape jest przedstawienie przeglądu zdolności konkurencyjnej dostawców technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT, information and communications technology) na danym rynku. W badaniu wykorzystuje się szczegółową metodykę punktowania opartą zarówno na jakościowych, jak i ilościowych kryteriach, w wyniku której otrzymuje się pojedynczy graficzny obraz pozycji każdego poddostawcy na danym rynku. Ocena możliwości obejmuje produkt poddostawcy, wprowadzenie go na rynek oraz prowadzenie działalności w krótkiej perspektywie czasu. Ocena strategii obejmuje dostosowywanie strategii poddostawcy zgodnie z wymogami klientów w perspektywie 3–5 lat. Udział poddostawcy w rynku przedstawia rozmiar kół.